2013: het begin.

In 2013 was Piet v.d. Grift de initiatiefnemer van de 1e editie van het op 2e Pinksterdag gehouden Oldtimerevenement in Lienden. Als oldtimerbezitter en betrokken lid bij de instandhouding van de Liendense International brandweer uit 1957, kwam hij met het idee iets te doen met het feit dat er in Lienden en omgeving nogal wat liefhebbers van klassiekers zijn. Hij benaderde een aantal mensen en dat leverde veel positieve reacties op en het balletje was aan het rollen gebracht. Samen met Peter v.d. Grift, Wil Elings en Gert van Schaik werd een programma gemaakt dat ’s morgens bestond uit een toertocht  door verschillende mooie dorpen en het buitengebied van de gemeente Buren. Het terrein van park Vredelust, gelegen in het centrum van het dorp, bleek een fraaie plaats te zijn om de oldtimers ’s middags aan het publiek te tonen. Het streven was om kleinschalig te starten, ervaring op te doen met een dergelijk evenement er daarbij werd gedacht aan een aantal van 25 à 30 klassiekers.

Als startlocatie fungeerde de brandweerkazerne aan de Burg. Verbrughweg en uiteraard was de oude Liendense brandweerauto prominent aanwezig. Een aantal  vrijwilligers en plaatselijke sponsoren zegden spontaan hun medewerking toe.

De opkomst van 43 deelnemers  was boven alle verwachtingen en gezien de grote toeloop van het publiek was het al vrij snel duidelijk dat er een vervolg moest komen.