2013: het begin.

In 2013 was Piet v.d. Grift de initiatiefnemer van de 1e editie van het op 2e Pinksterdag gehouden Oldtimerevenement in Lienden. Als oldtimerbezitter en betrokken lid bij de instandhouding van de Liendense International brandweer uit 1957, kwam hij met het idee iets te doen met het feit dat er in Lienden en omgeving nogal wat liefhebbers van klassiekers zijn. Hij benaderde een aantal mensen en dat leverde veel positieve reacties op en het balletje was aan het rollen gebracht. Samen met zijn zoon Peter, Wil Elings en Gert van Schaik werd er spontaan een programma gemaakt. Dat  bestond 's morgens uit een toertocht "Lienden-Buren-Lienden" van ca. 50 km door verschillende dorpen en het buitengebied van de gemeente Buren. Het terrein van park Vredelust bleek een fraaie plaats te zijn om de oldtimers ’s middags aan het publiek te tonen. Het zou tevens een mooie aanvulling zijn op de bekende door muziekvereniging Amicitia georgansiseerde Pinksterfeesten. Het streven was om kleinschalig te starten en ervaring op te doen met een dergelijk evenement. Er werd gedacht aan pakweg 25 à 30 deelnemers.

Als startlocatie fungeerde de brandweerkazerne aan de Burg. Verbrughweg en uiteraard was de oude Liendense brandweerauto prominent aanwezig. Die reed ook voorop bij de toertocht. en de rest volgde. Een daarvan was een Peugeot 163 uit 1918. Een echte blikvanger met een bijzonder verhaal: samen met de eerste eigenaar, een huisarts uit Balk in Friesland, door het ijs van de toenmalige Zuiderzee gezakt en jaren later bij de drooglegging van de Noordoostpolder boven water gekomen. Vervolgens in Noord-Brabant opnieuw in de grond gestopt om uiteindelijk compleet gerestaureerd te worden. Een inwoner uit Ommeren zag bij zijn dealer de oldtimer staan en kwam niet met een nieuwe auto thuis maar met een prachtige "automobiel" uit 1918.

Na afloop van de toertocht maakten alle deelnemers een "tussenstop" bij de benzinepomp op het terrein bij Van der Grift. Hij had als bijzondere geste met zijn benzinemaatschappij geregeld dat de oldtimers voor 10 Euro gratis konden tanken (zie de foto's uit 2013). Hij schatte de eerste keer de opkomst op 25 deelnemers! Echter met 43 deelnemers was de opkomst boven alle verwachtingen. Daarbij trokken de tentoongestelde oldtimers 's middags in park Vredelust veel publiek.

Een aantal  vrijwilligers en plaatselijke sponsoren zegden spontaan hun medewerking toe en het was al vrij snel duidelijk dat het evenement in 2014 een vervolg moest krijgen.

Tekst: Gert van Schaik