Inschrijfformulier voor OIdtimer Event Lienden 2020 (maandag 1 juni 2e Pinksterdag) .

 

Let op: Inschrijving voor de 8 editie op 1 juni 2020 is mogelijk vanaf 1 januari 2020.

De kosten voor deelname in 2019 bedroegen € 12,50 per voertuig en bestuurder. Voor elke verdere deelnemer betaalde u  € 2,50 p.p. Let: de kosten voor 2020 zijn nog niet bekend!!  U wordt ontvangen met koffie/thee met wat lekkers en u ontvangt verder een lunchpakket en een munt voor de koffiestop. Uiteraard krijgt u het routeboekje met info en  het mooie rallyschildje. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u deelneemt. Het inschrijfgeld per t​weewieler en bestuurder was voor 2019  € 12,50. (voor 2020 nog niet bekend)

 Gaarne het bedrag voldoen op rekeningnummer: NL06 SNSB 0821 7852 14 t.n.v. Oldtimer Event Lienden onder vermelding van uw naam en het kenteken van uw voertuig of tweewieler.

Met het oog op uw privacy worden uw gegevens alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanmelding en niet doorgegegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Let op: De organisatie van Oldtimer Event Lienden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voertuigen en goederen of persoonlijk letsel van welke aard dan ook. Inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Onderstaand formulier graag zo volledig mogelijk invullen en verzenden.